Elektro

Silnoproudá zařízení
průmyslové rozvody
výrobní objekty
administrativní budovy
obchodní objekty
obytné objekty
sportovní stavby

Slaboproudá zařízení
telefonní rozvody
počítačové sítě
dorozumívací zařízení audio-video
docházkové a přístupové systémy
elektrické zabezpečovací zařízení
elektrická požární signalizace

Zkoušky a revize
elektrických zařízení
uvedení do provozu
výchozí revize
periodické revize